Laten we een milieuvriendelijke aanpak hanteren

Een nieuwe uitdaging.

De komst van ons eerste kind en de intensivering van de zichtbare tekenen van klimaatverandering in verband met de effecten van menselijk handelen op aarde, maakt ons bewust van de noodzaak van verandering. Daarom hebben we besloten om een ecologisch verantwoorde aanpak te hanteren, zowel voor het beheer van onze bed and breakfast als voor ons dagelijks leven.
Voorheen waren we niet het meest gevoelig voor deze aspecten en moesten we onszelf in vraag stellen.

Wat doen we concreet?

We hebben nagedacht over een reeks maatregelen die moeten worden genomen om de impact van ons project op het milieu te beperken en om onze lokale omgeving van uw bezoek te profiteren. Gezien de heroriëntatie die in ons dagelijkse project is uitgevoerd, voeren we deze maatregelen geleidelijk in, maar met de nodige nauwkeurigheid.

Een paar simpele gebaren zijn genoeg!

Sorteer uw afval | Bespaar energie en water | Gebruik zachte of gedeelde mobiliteit | Bevorder lokale en verantwoorde handel Eerlijke handel en biologische voeding promoten Steun lokale natuurbeschermingsprojecten.

Het is natuurlijk niet eenvoudig om onze gewoonten en een commercieel project te veranderen. Dit kan snel verwarrend zijn en aanzienlijke financiële investeringen opleveren. Daarom stellen we een meerjarenactieplan op om onze transformatie te realiseren. We hopen dat u ons steunt in onze aanpak.

Concreet zijn we een medewerker geworden in een burgerproject gericht op de productie van lokale hernieuwbare energie: Zero Emissions en kiezen we voor een leverancier die door Greenpeace wordt aangemerkt als een van de meest milieuvriendelijke: Cociter. Op lange termijn voorzien we een energie-autonomie via een investering in zonnepanelen en warmtepomp.

We tonen ook ons milieucharter in huisvesting om onze doelstellingen te presenteren.

We hebben al gekozen voor een Zero Waste- aanpaken al onze onderhouds- en voedselproducten vervangen om producten te promoten die milieuvriendelijk zijn en / of van eerlijke handel of biologische landbouw. We hebben ook een reeks informatie naar voren gebracht om reizigers bewust te maken van de problemen, onze acties en het bevorderen van zachte mobiliteit en onze lokale natuurlijke omgeving.

Ten slotte steunen we de Natagora-vereniging die de natuur wil beschermen, meer bepaald in Wallonië en Brussel. Het belangrijkste doel is om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen en een goede algemene toestand van de natuur te herstellen, in evenwicht met menselijke activiteiten.

We zullen uw bijdrage waarderen bij het evalueren van onze inspanningen en inspanningen door onze eco-tevredenheidsenquête in te vullen tijdens uw verblijf. Uw mening zal van invloed zijn op onze toekomstige beslissingen over duurzame investeringen en actie.